تگ - نحوه کار

نحوه کار با قلع کش

نحوه کار با قلع کش: ابتدا وقتی فرد می‌خواهد بخشی از برد را تعمیر کند، باید مقداری قلع را به کار ببرد. بنابراین بر روی پایه ‏بخش مورد تعمیر، کمی قلع قرار داده تا ذوب شود. برای ذوب کردن قلع باید نوک هویه را بر روی آن ‏بخش بگذارید و به قدری این...