چسب و برچسب – هنگام باز کردن پنل ال سی دی‌، قطعا اتصال محکم میان پنل و بدنه را حس می‌کنید.

چسب دور ال سی دی همین اتصال را دوباره برمیگرداند.

Filter