اکانت نقشه خوانی یکی از مهم ترین مواردی که میتواند در حین تعمیرات دستگاه های آیفون، آیپد و اندروید به تعمیرکاران سخت افزار کمک کند،استفاده از نقشه یا شماتیک میباشد،در حیقیقت برای عیب یابی و تعمیر بسیاری از موارد که مربوط به برد میباشد استفاده از این شماتیک میتواند به شما بسیار کمک کند.

Filter