با خرید حداقل یک میلیون تومان، یک هدیه همراه کالاهای خریداری شده برای شما ارسال خواهد شد.

مطالب سایت

نحوه دریافت امتیاز و تبدیل به کوپن برای خرید

مشتری عزیز شما با هر خرید امتیاز معادل ریالی از طریق وب سایت دریافت میکند این امتیاز ها در پنل شما قابل رویت می باشد . شما میتوانید در امتیاز های دریافت شده که معادل ریالی آن مشخص است در خرید های بعدی استفاده کنید. نکات لازم برای استفاده کردن از امتیاز ها...